الشهادات
  
 
منتجاتنا
  
 
  • 001

  • 002

  • 003

  • 004

  • 005

  • 006

  
 
درباره ما

آجر از قدیم ترین مصالح ساختمانی است که توسط بشر تولید گردیده است و برای اولین بار در بین النهرین مورد استفاده قرار گرفته است بنای باستانی ایرانی مانند طاق کسری وچغازنبیل از نمونه های بارز استفاده از این عنصر برخواسته از خاک در ساخت بناهای مستحکم و بزرگ دوران باستان بوده است و طی قرون متمادی جزعی لاینفک از معماری ایرانی و اسلامی شده است . زیبایی آجر و الگوهای حاصل از فرم های آجر چینی باعث خلق آثاری شده است که اصالت ، معنویت و هویت فرهنگی هر جامعه را به نمایش می گذارد و با وجود گذشت قرون متمادی هنوز کهنه نشده و همواره زیبا هستند. ساختمان های آجری همراه با زمان به پیش می روند و مانند یک اثر هنری ترکیب بدیعی از سلیقه های متنوع معماران خود را به نمایش می گذارند و آجر به عنوان یک عنصر زیبا و قابل انعطاف در دستان مهندسین معمار موجب خلق آثاری زیبا و ماندگار در عرصه معماری مدرن شده و روح اصالت و زندگی را در ساختمان های امروزی می دهد.

  
 
  
طراحی سایت توسط